Data: 27 de novembre de 2008, a les 7 del vespre
Lloc: Sala d’Actes del Banco de España, plaça Catalunya 17, 1a planta