La Societat Catalana d’Economia és una societat acadèmica creada per fomentar l’estudi i la recerca en l’àmbit de l’economia i procurar-ne la seva difusió al llarg del territori de llengua i cultura catalanes. La Societat és adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans, i es finança a través de les seves aportacions, així com de les que fan els socis i les sòcies.

Quins són els nostres objectius?

 • Col·laborar amb l’IEC en la promoció de la investigació científica.
 • Servir de fòrum acadèmic on les persones economistes catalanes, les associades i les invitades puguin exposar i debatre tots els temes relatius a la ciència econòmica que siguin de l’interès de la Societat.
 • Agrupar les persones economistes dels Països Catalans que treballen en l’estudi i la recerca de l’economia, en qualsevol de les branques de la ciència econòmica.
 • Establir contactes i estudiar fórmules adients de participació amb altres associacions acadèmiques d’economistes de fora de Catalunya.
 • Vetllar perquè els seus membres gaudeixin de la llibertat, la independència, la garantia i la consideració degudes a l’hora d’exposar i debatre els seus treballs.
 • Organitzar activitats acadèmiques de dissertació, de caràcter obert i fins i tot de caràcter interdisciplinari.

Què fem?

Les activitats que realitzem són, entre d’altres, les següents:

 • Actes acadèmics:
  • Sessions magistrals: Generalment amb motiu del Ple anual.
  • Dissertacions periòdiques: Presentació metòdica d’un tema a càrrec de personal investigador.
  • Sessions obertes: Dirigides a les persones associades i al públic en general, en particular a economistes i estudiants que no són membres de la Societat.
  • Sessions conjuntes: Realitzades entre la Societat i altres filials o seccions de l’IEC o altres institucions acadèmiques, sobre temes interdisciplinaris.
  • Seminaris de professorat, debats i reunions internacionals.
 • Ple anual: es fa amb motiu de la celebració de la Junta General anual.
 • Publicacions:
  • La memòria de la Societat: Publicació anual amb els actes acadèmics realitzats, els estats financers, la relació de socis i sòcies, entre d’altres.
  • Altres publicacions: Butlletins, documents de treball, tesis, etc.
 • Premis: la Societat realitza convocatòries de premis per a treballs d’estudi, recerca i divulgació de temes econòmics.
Agenda
set.
21
Dt
17:30 Actes d’inauguració del curs aca... @ Seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)
Actes d’inauguració del curs aca... @ Seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)
set. 21 @ 17:30 – 19:15
17.30 h: Inauguració de l’exposició «Dones economistes» al claustre de la Casa de Convalescència amb la previsible assistència de la nova presidenta de l’IEC. Aquesta exposició, que es podrà visitar fins al 21 d’octubre, consistirà[...]

Administra