Secció 1a.- Recursos ordinaris i extraordinaris.

Art.26è.- Recurs ordinaris.
Constitueixen recursos ordinaris de la Societat l’import de les quotes dels socis i les aportacions de l’IEC.

Art. 27è.- Recursos extraordinaris.
constitueixen recursos extraordinaris de la Societat les subvencions i els donatius concedits per entitats o particulars; els béns mobles o immobles de tota mena que per qualsevol motiu passin a formar part de la Societat, i qualsevol altre concepte que escaigui legalment.

Agenda
nov.
23
Dt
18:00 Conferència “Mercat de Treball i...
Conferència “Mercat de Treball i...
nov. 23 @ 18:00 – 19:30
Conferència "Mercat de Treball i territori a Catalunya"
Activitat en format híbrid, virtual a través de la plataforma Zoom i presencial, a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans. Programa de l’acte: – 18.00 h Presentació de l’acte, a càrrec[...]

Administra