Secció 1a.- Dissolució

Art. 28è.- Dissolució.
1. La dissolució de la Societat serà proposada per la Junta Directiva per unanimitat, o bé a petició d’una quarta part dels socis de la Societat. L’acord serà pres, si escau, en Junta General extraordinària per les dues terceres parts dels assistents.
2. En cas de dissolució, el patrimoni existent la documentació de la Societat passarà a integrar-se a l’IEC.

Disposició addicional
Pel que fa a tot el que no preveuen els Estatuts i el Reglament, són d’aplicació supletiva, les normes de l’IEC.

Disposició final
Aquest Reglament entrarà en funcionament una vegada estiguin aprovats els Estatuts i el propi Reglament per la Junta General Extraordinària de 17 de juliol de 1990.

Disposició transitòria
Atès que l’actual Junta Directiva fou aprovada per la Junta General de socis de 20 de desembre de 1989 i, per tant, la pròxima renovació per meitat correspondrà al cap de dos anys. La pròpia Junta decidirà quins membres s’hauran de renovar estatutàriament.

Barcelona, 17 de juliol de 1990

Agenda
nov.
23
Dt
18:00 Conferència “Mercat de Treball i...
Conferència “Mercat de Treball i...
nov. 23 @ 18:00 – 19:30
Conferència "Mercat de Treball i territori a Catalunya"
Activitat en format híbrid, virtual a través de la plataforma Zoom i presencial, a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans. Programa de l’acte: – 18.00 h Presentació de l’acte, a càrrec[...]

Administra