Societat Catalana d'Economia

«Aportacions a la recerca i al debat en economia a Catalunya»

Data: Dimarts 5 de juny de 2007
Lloc: Institut d’Estudis Catalans

Programa de l’acte

Fou un acte molt significatiu de l’ activitat de la nostra Societat, doncs:

— es commemorà la trajectòria seguida mitjançant l’ atorgament del Premi Catalunya d’ Economia i del Premi Societat Catalana d’ Economia, que la nostra Societat (amb em valuós recolzament de Caixa Catalunya) organitza des de l’ any 1991;
— fou la contribució de la nostra Societat a la celebració dels primers 100 anys de l’ Institut d’ Estudis Catalans, que -com tots sabem- és la Institució que ens acull, i sobretot és la nostra Acadèmia nacional en tots els camps de la llengua i de la ciència.

La part acadèmica de l’ acte consistí en 6 sessions, en les quals els ponents, guardonats amb algun dels 2 Premis esmentats, acompanyats d’altres especialistes, desenvoluparen un balanç sobre l’ estat actual de la investigació i el debat científic en cada una de les 6 àrees proposades. Aquestes intervencions foren moderades per un alt expert en la matèria i seguides d’un col·loqui entre els assistents.

Les sessions foren les següents:

— estudis d’història econòmica sectorials a Catalunya
— desenvolupament i convergència regional a Europa i Espanya
— l’ anàlisi cost-benefici en l’ estudi de les infraestructures en àrees urbanes
— desenvolupament de les ciutats i les grans àrees urbanes de Catalunya
— relacions financeres entre Catalunya i Espanya
— estudis sobre els sectors regulats: el cas de l’energia elèctrica .

L’acte va concloure amb una sessió commemorativa solemne, amb l’assistència dels guardonats amb algun dels 2 Premis, representants de les Entitats que han donat llur recolzament i membres dels successius Jurats d’aquells Premis. Finalment, intervingueren Pere Puig, Salvador Giner, Joaquim Muns i Andreu Mas-Colell.

La participació dels nostres socis i sòcies, així com d’altres interessats, fou quantitativament i qualitativa de molt bon nivell.

El President de la nostra Societat, Pere Puig, declarà que, cada cop més, la recerca que fan les nostres universitats i centres de recerca és més coneguda i reconeguda als mitjans de prestigi nacionals i internacionals. Molts dels nostres joves acadèmics i bona part dels recentment doctorats assoleixen aviat una certa projecció internacional. Una bona part fan estudis i, fins i tot, doctorats a fora dels Països Catalans, i arriben a adquirir un cert domini de la llengua anglesa. Això fa que, cada cop més, les tesis i els altres treballs de recerca estiguin orientats a publicar-se en anglès. Cada cop són més els que acaben essent admesos per les grans editorials o assoleixen el nivell de qualitat que exigeixen els congressos internacionals.

Cicle de conferències de gener a maig de 2007

«La innovació a l’empresa catalana: una perspectiva dels marcs institucionals i de l’acció concreta»

a càrrec de Francesc Solé Parellada, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i Antoni Zabalza, president d’Ercros. Institut d’Estudis Catalans, 29 de gener de 2007

«Les grans infraestructures de connexió internacional a Catalunya»

a càrrec de Germà Bel, catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona i Santiago Montero, vocal de la Junta del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Institut d’Estudis Catalans, 19 de febrer de 2007.

«La defensa de la competència des de la perspectiva de canvis legislatius imminents»

a càrrec de Amadeo Petitbó, director de la Fundación Rafael del Pino i Josep Maria Carreras, vocal del Tribunal Català de Defensa de la Competència. Institut d’Estudis Catalans, 19 de març de 2007.

«Centres d’excel·lència en la formació empresarial: la seva orientació i el seu impacte»

a càrrec de Jordi Canals, director d’IESE i Carlos Losada, director d’ESADE. Institut d’Estudis Catalans, 3 de maig de 2007.

«El model empresarial català: situació i canvis previsibles»

a càrrec de Antón Costas, catedràtic de la Universitat de Barcelona i Salvador Alemany, conseller delegat d’Abertis Infraestructura, S.A. Institut d’Estudis Catalans, 14 de maig de 2007.

Premi Nobel d’Economia concedit a EDMUND S. PHELPS

«Inflació, atur i la regla d’or del creixement»

a càrrec de Francesc Xavier Mena López,
professor del Departament d’Economia d’ESADE, Universitat Ramon Llull

Institut d’Estudis Catalans, 12 de desembre de 2006.
Centre de Cultura Contemporània de València, 24 de gener de 2007.