Any      Obra premiada Autors

 

2016

 

«Sustainability for a Warming Planet»

Humberto Llavador

John E. Roemer

Joaquim Silvestre


2014 «La sortida del laberint» Miquel Puig i Raposo

2010 «El desenvolupament de l’arc mediterrani espanyol.
Trajectòries i perspectives
»
Francisco Pérez García

2008 «Monetary policy, inflation and the business cycle» Ramon Caminal

2006 «Economia i política de la privatització local» Germà Bel i Queralt

2004 «El sistema elèctric espanyol des de la perspectiva industrial» Ignasi Nieto i Joaquim Solà

2002 «Mètodes de preferències declarades en la valoració d’atributs ambientals. Una aplicació de l’ experiment d’ elecció i del mètode d’ordenació contingent als boscos de Catalunya.» Joan Mogas Amorós

2000 «La balança fiscal de Catalunya amb el govern central» Guillem López-Casanvovas i Esther Martínez García

1998 «Universal banking. International comparisons and theoretical perspectives» Jordi Canals

1996 «Creixement i convergència regional a Espanya i Europa» Joan M. Esteban i Xavier Vives