ECONOMIA GENERAL

 

Autoritat Catalana de la Competència

Estudis i anàlisi de concentracions econòmiques

http://acco.gencat.cat/ca/actuacions/promocio-de-la-competencia/estudis-i-analisis-de-mercats/

 

CaixaBank

Informe Mensual

 

http://www.caixabankresearch.com/ca/publicaciones/im/anteriores

 

Col·legi economistes

Revista Econòmica de Catalunya

http://www.coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=44199092-df74-4961-9761-f7a5928fa659&Idioma=ca-ES

 

Departament Economia (GENCAT)

 

Nota d’economia

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/
estudis_publicacions/nota_d_economia/

 

IDESCAT

Col·leccions i revistes

https://www.idescat.cat/cataleg/#A4

 

 

SECTORS

 

Departament d’Industria, Comerç . Empresa, Coneixement i Turisme

Observatori de la Indústria

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_industria/observatori/

Estudi GEM (Global Entrepreneurship Monitor)

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emprenedoria/Recursos/GEM/

Informe Anual de la Industria Catalana

http://coneixement.accio.gencat.cat/web/portal/estudis-i-tendencies/-/custom_publisher/IwB4/28699618/Informe-anual-sobre-la
-industria-a-Catalunya-2015

Estudis de turisme

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/emo_publicacions/emo_
turisme1/emo_estudis_estadistiques/

Mines (publicacions i manuals de formació)

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_energia_
mines_seguretat_industrial/mines/publicacions/

Comerç

Anuari

http://empresa.gencat.cat/web/.content/01_-_informacio_departamental/
01_-_departament/publicacions/comerc/documents/arxius/Anuari_distribucio_comercial_2017.pdf

Model català de Comerç

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_comerc/emo_model_catala_comerc/

Comerç en xifres

http://empresa.gencat.cat/ca/detalls/article/Nou-article-01588

 

Agència Catalana de Turisme

Publicacions

https://www.gencat.cat/turistex_nou/home_publicacions.htm

http://act.gencat.cat/qui-som/publicacions/

Pla Estratègic del Turisme

http://empresa.gencat.cat/web/.content/20_-_turisme/coneixement_i_planificacio/recerca_i_estudis/documents/arxius/pla.pdf

 

Institut Català d’Energia

Publicacions i informes

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emprenedoria/Recursos/GEM/

CMES

Col·leccions de llibres d’interès per a CMES

http://cmescollective.org/CA/category/docuteca/llibres/

 

Departament agricultura

Publicacions

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_publicacions/

 

AGRUPACIONS EMPRESARIALS

 

Cambra de Comerç

 

Estudis Econòmics i d’Infraestructures

http://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/estudis-economics-i-d-infraestructures

 

Foment del Treball

Publicacions

 

Fundació PIMEC

 

Publicacions

https://www.pimec.org/ca/fundacio-pimec/publicacions

 

CECOT

Estudis I INFORMES

https://www.pimec.org/ca/fundacio-pimec/publicacions

 

SINDICATS

 

UGT  – Catalunya

Economia

http://www.ugt.cat/seccions/economia/

 

CCOO- Catalunya

Estudis i Documents

https://www.ccoo.cat/aspnet/documents.aspx

 

TERRITORI

 

Ajuntament de Barcelona

Barcelona Economia

http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/

 

Euroregió Pirineus-Mediterrània

Estudis

http://www.euroregio.eu/ca/documentacio/estudis

 

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Publicacions

https://iermb.uab.cat/ca/publicacions

 

Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

                 Publicacions

http://www.pacteindustrial.org/index.php/ca/notebooks

 

Pla Estratègic de Barcelona

Publicacions

http://pemb.cat/ca/publicacions/llistat/

 

Unió Empresarial del Penedès

Índex ADEPG  (competitivitat territorial)

http://www.fegp.cat/comunicats/index17.pdf

 

UNIVERSITATS I CENTRES D’INVESTIGACIÓ

BGSE

Working Papers

https://www.barcelonagse.eu/research/working-papers

 

CREI

Working Papers

http://www.crei.cat/working-papers/

EADA

Últimes publicacions

https://www.eada.edu/ca/professorat-i-investigacio/ultimes-publicacions

 

ESADE

Publicacions del professorat

http://www.esadeknowledge.com/results-advanced-search

 

Universitat Autònoma de Barcelona

Dipòsit Digital

https://ddd.uab.cat/search?ln=ca&sc=1&p=economia&f=keyword&action_search=Cerca
&c=matcur&c=llicol&c=docrec&c=dadrec&c=pubper&c=artinf&c=jorcon&c=docgra&c
=multimedia&c=fonper

 

Universitat de Barcelona

Dipòsit digital (Econometria, Estadística i economia Aplicada)

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12564

Dipòsit Digital ( Economia)

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12568

Empresa

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12570