ECONOMIA GENERAL

 

Autoritat Catalana de la Competència

Estudis i anàlisi de concentracions econòmiques

http://acco.gencat.cat/ca/actuacions/promocio-de-la-competencia/estudis-i-analisis-de-mercats/

 

CaixaBank

Informe Mensual

 

http://www.caixabankresearch.com/ca/publicaciones/im/anteriores

 

Col·legi economistes

Revista Econòmica de Catalunya

http://www.coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=44199092-df74-4961-9761-f7a5928fa659&Idioma=ca-ES

 

Departament Economia (GENCAT)

 

Nota d’economia

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/
estudis_publicacions/nota_d_economia/

 

IDESCAT

Col·leccions i revistes

https://www.idescat.cat/cataleg/#A4

 

 

SECTORS

 

Departament d’Industria, Comerç . Empresa, Coneixement i Turisme

Observatori de la Indústria

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_industria/observatori/

Estudi GEM (Global Entrepreneurship Monitor)

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emprenedoria/Recursos/GEM/

Informe Anual de la Industria Catalana

http://coneixement.accio.gencat.cat/web/portal/estudis-i-tendencies/-/custom_publisher/IwB4/28699618/Informe-anual-sobre-la
-industria-a-Catalunya-2015

Estudis de turisme

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/emo_publicacions/emo_
turisme1/emo_estudis_estadistiques/

Mines (publicacions i manuals de formació)

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_energia_
mines_seguretat_industrial/mines/publicacions/

Comerç

Anuari

http://empresa.gencat.cat/web/.content/01_-_informacio_departamental/
01_-_departament/publicacions/comerc/documents/arxius/Anuari_distribucio_comercial_2017.pdf

Model català de Comerç

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_comerc/emo_model_catala_comerc/

Comerç en xifres

http://empresa.gencat.cat/ca/detalls/article/Nou-article-01588

 

Agència Catalana de Turisme

Publicacions

https://www.gencat.cat/turistex_nou/home_publicacions.htm

http://act.gencat.cat/qui-som/publicacions/

Pla Estratègic del Turisme

http://empresa.gencat.cat/web/.content/20_-_turisme/coneixement_i_planificacio/recerca_i_estudis/documents/arxius/pla.pdf

 

Institut Català d’Energia

Publicacions i informes

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emprenedoria/Recursos/GEM/

CMES

Col·leccions de llibres d’interès per a CMES

http://cmescollective.org/CA/category/docuteca/llibres/

 

Departament agricultura

Publicacions

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_publicacions/

 

AGRUPACIONS EMPRESARIALS

 

Cambra de Comerç

 

Estudis Econòmics i d’Infraestructures

http://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/estudis-economics-i-d-infraestructures

 

Foment del Treball

Publicacions

 

Fundació PIMEC

 

Publicacions

https://www.pimec.org/ca/fundacio-pimec/publicacions

 

CECOT

Estudis I INFORMES

https://www.pimec.org/ca/fundacio-pimec/publicacions

 

SINDICATS

 

UGT  – Catalunya

Economia

http://www.ugt.cat/seccions/economia/

 

CCOO- Catalunya

Estudis i Documents

https://www.ccoo.cat/aspnet/documents.aspx

 

TERRITORI

 

Ajuntament de Barcelona

Barcelona Economia

http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/

 

Euroregió Pirineus-Mediterrània

Estudis

http://www.euroregio.eu/ca/documentacio/estudis

 

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Publicacions

https://iermb.uab.cat/ca/publicacions

 

Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

                 Publicacions

http://www.pacteindustrial.org/index.php/ca/notebooks

 

Pla Estratègic de Barcelona

Publicacions

http://pemb.cat/ca/publicacions/llistat/

 

Unió Empresarial del Penedès

Índex ADEPG  (competitivitat territorial)

http://www.fegp.cat/comunicats/index17.pdf

 

UNIVERSITATS I CENTRES D’INVESTIGACIÓ

BGSE

Working Papers

https://www.barcelonagse.eu/research/working-papers

 

CREI

Working Papers

http://www.crei.cat/working-papers/

EADA

Últimes publicacions

https://www.eada.edu/ca/professorat-i-investigacio/ultimes-publicacions

 

ESADE

Publicacions del professorat

http://www.esadeknowledge.com/results-advanced-search

 

Universitat Autònoma de Barcelona

Dipòsit Digital

https://ddd.uab.cat/search?ln=ca&sc=1&p=economia&f=keyword&action_search=Cerca
&c=matcur&c=llicol&c=docrec&c=dadrec&c=pubper&c=artinf&c=jorcon&c=docgra&c
=multimedia&c=fonper

 

Universitat de Barcelona

Dipòsit digital (Econometria, Estadística i economia Aplicada)

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12564

Dipòsit Digital ( Economia)

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12568

Empresa

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12570

 

Agenda
set.
21
Dt
17:30 Actes d’inauguració del curs aca... @ Seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)
Actes d’inauguració del curs aca... @ Seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)
set. 21 @ 17:30 – 19:15
17.30 h: Inauguració de l’exposició «Dones economistes» al claustre de la Casa de Convalescència amb la previsible assistència de la nova presidenta de l’IEC. Aquesta exposició, que es podrà visitar fins al 21 d’octubre, consistirà[...]

Administra