«Experiències didàctiques en l’àmbit de les clàssiques a l’ESO, el Batxillerat i la Universitat»

Dates: 19, 21 i 25 de febrer de 2002
Lloc: Institut d’Estudis Catalans

Amb les sessions següents:

Proposta didàctica per a l’aprenentatge de la llengua i de la cultura gregues al Batxillerat, a càrrec de Joan Alberich.
—  Les historiae fabulares homèriques en la didàctica de la llengua grega, a càrrec de Joan Pagès.
Gimcana mitològica al Museu d’Arqueologia de Catalunya, a càrrec de Margalida Capellà.
—  El nostre vocabulari i l’herència dels clàssics, a càrrec de Concepció Piedrafita.
—  Els crèdits de cultura clàssica: tot un repte, a càrrec de Roc Escala.
—  Cultura clàssica al Batxillerat, a càrrec d’Eulàlia Lorés.
—  Introducció a l’èpica grega, a càrrec de Ramon Torné.
—  Lèxic grec clàssic i modern: una experiència viatgera, a càrrec de Jaume Almirall i Anna Figueras.
—  Innovació metodològica al primer cicle de filologia clàssica (grec), a càrrec del Grup Electra.

Activitats programades
  • No hi ha novetats
Traduccions catalanes dels clàssics
Administració