Activitats

L’activitat principal de la Societat ha estat sempre organitzar conferències, cursets o seminaris, en col·laboració amb les universitats o amb altres filials de l’Institut, sobre temes relacionats amb els estudis clàssics –sovint derivant cap a àmbits com l’antropologia, la sociologia, la filosofia o la teoria literària– més enllà de la filologia més estricta.

La finalitat principal de la Societat és precisament aquesta: posar a l’abast dels estudiosos, dintre de les seves possibilitats, els instruments, les discussions, els mètodes més moderns per al desenvolupament dels estudis clàssics, sempre entesos com a part de l’àmbit més ampli dels estudis humanístics.

Atès que l’actiu principal de la Societat el construeixen les sessions acadèmiques que ha organitzat, en presentem a continuació una llista:
Activitats 1982-2007
Activitats 2008-2017 (extretes de la pàgina web de la SCEC)

Activitats programades

  • No hi ha novetats

Traduccions catalanes dels clàssics

Administració