General

Conferència: «Mites clàssics a Verdaguer. El cor d’illes gregues de l’Atlàntida»

Aquesta conferència anirà a càrrec del professor Xavier Espluga, de la Secció de Llatí de la Universitat de Barcelona.

Lloc: Institut d’Estudis Catalans

Data i hora: 9 de novembre a dos quarts de set de la tarda

 

Handout: https://drive.google.com/file/d/1_e57fi50zhPkKkJq8RNOkxkUXbOwx5Zb/view?usp=sharing

 

Jornada: READING AND STUDYING NEO-LATIN AUTHORS BETWEEN c.1600–1950

Lloc: Institut d’Estudis Catalans

Dates: 19 i 20 d’octubre de 2023

L’estudi de la literatura neollatina –el corpus de textos redactats en llatí d’ençà de l’època de Francesco Petrarca (1304-74)– ha concitat l’interès d’investigadors, docents i
traductors de manera molt notable des dels anys 50 del segle passat. A més de grups de recerca i de publicacions especialitzades, la disciplina ocupa avui un lloc cada cop més rellevant en
els departaments universitaris de Filologia Clàssica i d’altres filologies, d’Història i de Filosofia. Tenim a l’abast col·leccions i edicions bilingües d’escriptors neollatins, sobretot
d’autors renaixentistes d’origen italià i nord-europeu, gràcies a la iniciativa d’un bon nombre d’editorials europees i nord-americanes, i una secció de la base de dades The Latin Library
inclou també una quantitat considerable de textos neollatins. Malgrat tot aquest desenvolupament recent la investigació en literatura neollatina data de molt abans de mitjan
segle XX. Tradicionalment, però, la recerca sobre els autors i els textos s’ha prioritzat per davant de l’estudi dels orígens de la disciplina. Per aquesta raó, aquest congrés vol examinar
i reivindicar la riquíssima tradició d’estudis sobre la literatura neollatina en totes les seves formes desenvolupada arreu d’Europa i Amèrica entre 1600 i 1950.

Programa

Curs d’actualització: «Illes i insularitat al món antic i més enllà»

Aquest curs tindrà lloc els dies 3, 4, 5, 6 i 7 de juliol de 2023

A la Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans

Programa

 

Conferència: Il cane di Creta e la volpe di Teumesso: rappresentazioni e modelli di tempo nel mito greco

La conferència serà impartida pel professor Massimiliano Ornaghi, de la Università degli Studi di Torino.

Dia i lloc: 29 de març a partir de les 18.30 h, a la Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, Barcelona)

Breu resum:

Dopo aver esaminato una selezione dei principali miti greci in cui è possibile riconoscere una indiretta rappresentazione del tempo (e della sua percezione), nel corso della relazione verranno considerati alcuni miti che descrivono apparenti “irregolarità” temporali: soprattutto la collocazione o la conclusione di questi miti sono utili per capire la valutazione che poteva essere data di questa tipologia di eventi.

 

Activitats programades

  • No hi ha novetats

Traduccions catalanes dels clàssics

Administració