«La fi de l’orde del Temple, ara fa 700 anys»

La conferència, amb motiu del set-centè aniversari de la publicació de la butlla Vox in excelso que va marcar la fi de l’orde del Temple, serà a càrrec de Josep Maria Sans i Travé, director de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Data: Dijous 22 de març de 2012 a les 19 hores

Lloc: Museu d’Història de Catalunya

Organitza: Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, Societat Catalana d’Estudis Històrics (IEC) i Museu d’Història de Catalunya