Hilari Raguer, trajectòria d’un historiador

Sessió inaugural del curs 2017-2018

Data: 25 d’octubre de 2017, a les 19h

Lloc: Sala Pi i Sunyer, IEC

Ponent: Joan Vilarroya i Font, catedràtic  d’història contemporània de la Universitat de Barcelona, amb el títol

Invitació