Junta

La Societat Catalana d’Estudis Històrics es regeix per l’Assemblea General de socis, que és l’òrgan sobirà de la Societat, i la Junta Directiva, formada pel president, el secretari, el tresorer, la responsable del Butlletí i nou vocals, tots ells, càrrecs renovables i electius.

El dia 30 d’octubre de 2018 se celebrà l’Assemblea General Ordinària de socis de la Societat en el transcurs de la qual es procedí a la renovació estatutària de la meitat de la junta.

Càrrecs de la Junta actual:

President:

 • Jaume Sobrequés i Callicó

Vicepresident:

 • Alfred Pérez-Bastardas

Secretari:

 • Santiago Izquierdo

Tresorer:

 • Josep M. Roig Rosich (en funcions)

Responsable del Butlletí:

 • Marta Prevosti Monclús

Vocals:

 • Josep Maria Figueres i Artigues
 • Tünde Mikes
 • Mercè Morales Montoya
 • Joaquim Nadal i Farreras

 

Membres del consell científic:

 • Montserrat Duch Plana
 • Antoni Iglesias Fonseca
 • Jordi Maluquer de Motes
 • Josep Lluís Martín Berbois