Publicacions

Butlletí de la SCEH


El 1952 es començà a publicar el Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. En la primera etapa (1952-1955) es van publicar els quatre primers volums del butlletí i no va ser fins el 1994 quan es va reprendre la seva publicació. Darrer butlletí editat: número XXX, any 2019

Consulteu tots els números editats

La SCEH edita la col·lecció « D’Ahir per Avui»
Catalanisme, clientelisme i franquisme: Josep Maria de Porcioles
Visca la Pepa ! : les reformes econòmiques del Trienni Liberal: 1820-1823
Reacció en temps de canvis: la patronal catalana davant la República (1931-1936) Complot contra Companys: l’afer Rebertés i la trama catalanista per aconseguir la Generalitat durant la Guerra Civil El Republicanisme nacional a Catalunya: la gestació de la Unió Federal Nacionalista Republicana
Altres publicacions

L’empenta original de la SCEH semblava haver decaigut a la segona meitat dels anys cinquanta; durant alguns anys la Societat restà pràcticament paralitzada, tot i que entre el 1969 i el 1972 publicà encara cinc volums de la revista Estudis d’Història Medieval, en homenatge al senyor Ferran Soldevila (un sisè volum aparegué molt més tard).

Entre el 1986 i 1993 va editar, en col·laboració amb L’Avenç, la col·lecció «Còrsia», dedicada preferentment a la publicació dels textos de seminaris organitzats per la Societat.

La Societat també publica la col·lecció «Treballs de la Societat Catalana d’Estudis Històrics».