La SCEHB lamenta la mort de Jordi Casanovas Miró, el seu president des del dia 27 de febrer, ocorreguda el passat dia 22 de març.

 

 

Jordi Casanovas Miró va néixer a Barcelona el 25 d’octubre del 1953. Es va doctorar en Filologia Semítica (Secció d’Hebreu i Arameu) per la Universitat de Barcelona i es va especialitzar en l’epigrafia hebrea medieval, tema de la seva tesi doctoral, centrada en les inscripcions funeràries medievals d’Espanya (publicada l’any 2004). Va publicar diversos articles sobre epigrafia i arqueologia jueves i va col·laborar amb diversos museus catalans i amb el Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia (Madrid). Des de l’any 1991 treballava en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, com a tècnic en el Registre de les Obres d’Art, en la documentació relacionada amb la formació de les col·leccions i en les sales de Reserva del Museu. Va ser vocal de la Junta Directiva de l’Associació d’Estudiosos del Judaisme Català (ADEJUC, societat predecessora de la SCEHB) del 1988 al 1992 i secretari de la mateixa associació del 1992 al 1998. Membre fundador de la Societat Catalana d’Estudis Hebraics, en va ser secretari del 1995 al 2008 i el passat dia 27 de febrer en va ser elegit president. Era membre del Comitè Editorial de la revista Tamid des de l’inici de la publicació (1997). Ha mort el dia 22 de març del 2020, d’un infart.

 

 

 

Assemblea general ordinària

Benvolgut consoci / Benvolguda consòcia,

En nom de la Junta de Govern de la SCEHB ens plau convocar-vos a l’assemblea general ordinària que tindrà lloc el pròxim dijous 27 de febrer a les 16:00 h a la sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, de Barcelona) amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea ordinària anterior. La podeu llegir en: https://blogs.iec.cat/scehb/wp-content/uploads/sites/25/2019/01/SCEHB_ActaAssembleaOrd20190204-1.pdf

2. Informe del president i debat.

3. Lectura, revisió i aprovació de la memòria d’activitats del curs 2019-2020.

4. Proposta d’activitats per al curs 2020-2021.

5. Exposició i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’any 2019.

6. Informació sobre el compliment del pressupost de l’any 2020.

7. Renovació de la Junta de Govern d’acord amb els art. 22 i 23 dels Estatuts segons la seva nova redacció aprovada pel Ple de l’IEC el passat 16 de maig.  Els podeu llegir en https://blogs.iec.cat/scehb/estatuts/ Tingueu en compte que l’actual president, després d’11 anys d’estar en el càrrec, no es presenta aquesta vegada de nou a les eleccions. Podeu presentar les candidatures individuals als càrrecs de president, secretari, tresorer o vocal al secretari fins al moment d’obertura de l’assemblea.

8. Propostes i comentaris dels membres assistents.

9. Clausura.

A continuació d’aquesta assemblea, de les 17:00 a les 20:00 se celebrarà a la mateixa sala Pi i Sunyer la V Jornada d’Estudis Hebraics, a la qual tots els socis són invitats.

Us recordem que, d’acord amb els nostres Estatuts (art. 17) tots els membres actius tenen el deure d’assistir a l’assemblea ordinària anual. En el cas de no poder-hi assistir, agrairem que ho comuniqueu al secretari o a la secretaria administrativa (scehb@iec.cat).

Pere Casanellas i Bassols, president

Constantino Vidal Salmeron, secretari

 

adobe_ico Convocatòria Assemblea Ordinària 2020
adobe_ico SCEHB_Acta_Assemblea2020