Diccionari jurídic

Jurisprudència

El Dret Civil Català …

Properes activitats
Amb el suport de

Administració

Jornada d’Estudis. “L’estat de la llengua, avui. Visió jurídica”

Jornada organitzada amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Institut d’Estudis Catalans, 27 d’octubre de 2022

Programa