Diccionari jurídic

Jurisprudència

El Dret Civil Català …

Properes activitats
  • No hi ha activitats previstes
Amb el suport de

Administració

Legislació

Codi civil de Catalunya

1. Llibre primer del Codi Civil de Catalunya
2. Llibre segon del Codi civil de Catalunya

Llibre segon del Codi Civil de Catalunya
Pla de parentalitat

3. Llibre tercer del Codi civil de Catalunya
4. Llibre quart del Codi civil de Catalunya
5. Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya

6. Llibre sisè del Codi civil de Catalunya (Llei 3/2017, del 15 de febrer)

Sentència del Tribunal Constitucional en què valida la majoria d’articles del Llibre sisè, excepte un article sobre el procediment notarial de resolució d’una condició resolutòria (621-54.3CCat)

 

Lleis civils

Llei de modificació del Codi de Família i la Llei de Parelles estables
Llei de contractes de conreu

Memòria, Justícia i Reparació

Llei 11/2017, de 4 de juliol de reparació jurídica de les víctimes del franquisme

Llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme

– La llista inclou 66.590 persones afectades i 15 entitats