Diccionari jurídic

Jurisprudència

El Dret Civil Català …

Properes activitats
  • No hi ha activitats previstes
Amb el suport de

Administració

Estatuts

Aquests Estatuts van ser aprovats per l’Assemblea General de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics el 3 d’octubre de 1994.
Ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 22 de maig de 1995.

Article 1
D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovats en el Ple extraordinari del dia 25 d’abril de 1988, i d’acord amb els articles 58 al 65 del seu Reglament de règim interior, aprovat en el Ple de 27 de maig de 1988, es modifiquen els Estatuts de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econòmics i Socials, segons els Estatuts aprovats el 13 d’octubre de 1951.

Article 2
La Societat Catalana d’Estudis Jurídics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la secció de Filosofia i Ciències Socials, té per finalitat el conreu de l’estudi i de la investigació del dret en general i d’una manera especial del dret català, la difusió del seu coneixement i la publicació de treballs relacionats amb la matèria.

Article 3
El domicili de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics és el de l’Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, de Barcelona.

Article 4
La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català és la llengua pròpia de la Societat i la que serà usada normalment en tots els seus actes i publicacions. Les excepcions a aquesta norma han de ser aprovades per la Junta de Govern.

Títol I: Dels òrgans de govern
Títol II: Dels membres de la Societat
Títol III: De les activitats de la Societat
Títol IV: Dels recursos econòmics
Títol V: Dissolució de la Societat
Disposició final
Disposició transitòria