Diccionari jurídic

Jurisprudència

El Dret Civil Català …

Properes activitats
  • 08.11. - 22.06.2023 |
    Cicle conferències curs 2022-2023
    » Més informació «
  • 01.12.2022 |
    Jornada d’Estudis: “Els drets de les dones en el dret”
    » Més informació «
Amb el suport de

Administració

Presentació

La Societat Catalana d’Estudis Jurídics (SCEJ) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català és la llengua pròpia de la Societat i la que és usada normalment en tots els actes i en les publicacions.

La finalitat de la Societat és el conreu de l’estudi i de la investigació del dret en general i d’una manera especial, del dret català, la difusió del seu coneixement i la publicació de treballs relacionats amb la matèria.

Els òrgans de govern de la Societat són l’Assemblea General que constitueix l’òrgan sobirà, i la Junta de Govern, que és l’òrgan superior de gestió, representació i administració.