Junta Directiva

Els membres de la Junta són els següents:

President d’honor: Alexandre Olivar i Daydí (†)
President i responsable de publicacions: Miquel dels Sants Gros i Pujol
Secretari: Marc Sureda i Jubany
Vocals:  

Sebastià Janeras i Vilaró,
Montserrat Pagès Paretas
i Cristina Godoy Fernández

 

Delegat de l’IEC: Josep Maria Nolla i Brufau