Presentació de llibre

Data: 8 d’abril de 2010 a les 19 h
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona)

Les monedes de Vespasià de la Provincia Tarraconensis (69-70 dC) de Ian Carradice, de la Universitat de Sant Andews; Xavier Sanahuja, de la Universitat de Lleida i Jaume Benages, de la SCEN.

La presentació anirà a càrrec del Dr. Pere Pau Ripollès de la Universitat de València.

Les encunyacions imperials de Tàrraco han constituït un panorama relativament confús per a qui s’ha vist davant la necessitat de catalogar les monedes imperials de Vespasià i s’ha trobat amb una disparitat d’opinions, ja que no tots els catàlegs han donat les mateixes atribucions. A més, els estudis monetaris existents tampoc no han posat gaire interès a ratificar o rebutjar les atribucions proposades pels catàlegs existents. Ara, la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (SCEN), filial de l’IEC, ordena i aclareix aquest panorama amb la publicació de Les monedes de Vespasià de la Provincia Tarraconensis (69-70 dC).

El llibre —escrit amb una metodologia ben plantejada, minuciosa i enginyosa— és obra de Ian Carradice, de la Universitat de Sant Andrews; Xavier Sanahuja, de la Universitat de Lleida, i Jaume Benages, de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics.

Aquesta obra constitueix un estudi de gran transcendència i d’ús obligat per a les persones —de dins i fora del món acadèmic— interessades en les emissions del món romà imperial, ja que com explica el catedràtic d’Arqueologia de la Universitat de València, Pere Pau Ripollès, en la introducció de l’obra, «de forma lògica i coherent els autors han valorat els arguments disponibles i han reconstruït una seqüència probable del funcionament del taller». Amb aquest llibre, els autors desvetllen magistralment una faceta de Tàrraco poc valorada i coneguda, i posen a la disposició del públic un instrument de classificació imprescindible d’ara endavant.

Ian Carradice, Xavier Sanahuja i Jaume Benages
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics – IEC
Barcelona, 2010
ISBN: 978-84-92583-87-4
Nombre de pàgines: 269