Feu-vos-en soci

Totes les persones o institucions interessades en la numismàtica i en la història de la moneda poden esdevenir ara membres de la nostra entitat. Els nous estatuts preveuen l’existència de socis numeraris i de socis col·laboradors. Els primers hauran de presentar amb la seva sol·licitud un currículum científic, mentre que els socis col·laboradors no se’ls exigeix aquesta condició.

Uns i altres socis gaudiran igualment del dret d’assistir als cursos, als actes i a les conferències que s’organitzin. També del de rebre l’anuari Acta Numismàtica i la major part de les publicacions que s’editin, que de forma molt avantatjosa inclou l’import de la quota anyal de 60€.

Les sol·licituds per a l’admissió de nous socis hauran de ser aprovades per l’Assemblea General.

 

Per a esdevenir socis de la SCEN cal emplenar aquest formulari.