Junta Directiva

President:

Rossend Casanova i Mandri

Vicepresident:

Miquel Crusafont i Sabater

Secretari:

Albert Vilà i Casol

Tresorer:

Jaume Benages i Olivé

Vocals:

1a Anna M. Balaguer i Prunés

2n Jaume Boada Salom

3r Manuel García Garrido

4t Vicent Fortea i Marzà

5è Montserrat Berdun i Colom

6è Joaquim Pont i Muñoz

7è Salvador Plantalech i Colomer