Junta Directiva

President:

Rossend Casanova i Mandri

Vicepresident:

Miquel Crusafont i Sabater

Secretari:

Xavier Sanahuja Anguera

Tresorer:

Jaume Benages i Olivé

Vocals:

1a Anna M. Balaguer i Prunés

2n Xavier Jorba i Serra

3r Jaume Boada Salom

4t Manuel García Garrido

5è Vicent Fortea i Marzà

6è Montserrat Berdun i Colom

7è Albert Vilà i Casol