Societat Catalana d'Estudis Numismàtics

Presentació a Reus del llibre La medalla en l’obra de Ramon Ferran

El passat 7 d’octubre es va presentar, al Centre Cultural Castell del Cambrer de Reus, el llibre La medalla en l’obra de Ramon Ferran, una publicació coeditada entre la nostra Societat i l’Institut Municipal Reus Cultura de l’Ajuntament de Reus.

L’acte comptà amb la presència de l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i va ser presidit pel regidor de Cultura, Política Lingüística i Educació de la ciutat, Daniel Recasens. En va fer la presentació el numismàtic reusenc Xavier Sanahuja, que glossà la figura de l’escultor i en destacà la part artística de les seves medalles, moltes d’elles vinculades amb Reus, així com sobre la projecció que aquestes han fet de la ciutat en ser mostrades a exposicions internacionals arreu del món.

L’autor del llibre, Rossend Casanova, va presentar la Societat als reusencs, explicà la Col·lecció Medallística de la que aquest llibre n’és el tercer volum, i va destacar els trets principals de l’obra, que presenta una biografia de Ferran, n’explica el seu treball medallístic i en cataloga la seva producció. També comentà com Ferran descobrí l’art de la medalla, quina era la seva manera de treballar i quins els seus temes més recurrents. Casanova també es referí a parts més personals sobre la recerca i la documentació del fons que la família Ferran ha conservat al taller de l’escultor, a la que agraí totes les facilitats que li van permetre conèixer el patrimoni conservat, i igualment agraí l’ajuda de diferents particulars i institucions, en especial de Reus, gràcies als quals s’ha pogut classificar, documentar i contextualitzar l’abundant obra medallística de Ferran.

Acte de celebració dels 50 números d’Acta numismàtica i lliurament de medalles

El passat 20 d’octubre, la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics va celebrar haver arribat a les 50 edicions d’Acta numismàtica. Es tracta d’una fita notable per a qualsevol revista científica, difícilment explicable de no ser per la incansable feina que els seus consells de redacció, primer dirigits per Leandre Villaronga, i després per Miquel de Crusafont, li han dedicat durant anys amb l’objectiu de convertir-la i mantenir-la en la publicació de referència de la numismàtica d’àmbit català. Durant l’acte prengueren la paraula el president de la SCEN, Rossend Casanova i Mandri, i el director d’Acta, Miquel de Crusafont i Sabater. Després dels parlaments, es va procedir al repartiment de medalles commemoratives als principals protagonistes de la revista dels darrers vint-i-cinc anys, bé pel nombre d’articles publicats, bé per la importància de la seva col·laboració a l’hora de mantenir-ne la qualitat i difusió. En el moment del lliurament de les medalles, Miquel de Crusafont va fer una breu ressemblança de cadascun dels homenatjats. La medalla commemorativa fou la del centenari de l’Institut d’Estudis Catalans, realitzada per Josep Maria Subirachs, personalitzada i contextualitzada per a l’ocasió.

 

 

Gitons publicitaris a Catalunya (1850-1939) i presentació de la col·lecció Paramonetària catalana

Sanahuja Anguera, Xavier

Gitons publicitaris a Catalunya (1850-1939) i presentació de la col·lecció Paramonetària catalana

Data d’edició: 2020

Descripció física: 185 p. : il·l. color; 30 cm
Entitat: Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Estudis Numismàtics

ISBN: 978-84-9965-519-2
Col·lecció: Paramonetària catalana ; 1
Editorial: Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans) i Institut d’Estudis Catalans

Resum

La col·lecció «Paramonetària catalana» pretén catalogar i documentar les emissions de gitons i vals emeses per particulars, establiments i corporacions no oficials de l’àmbit català al llarg de la història. Aquestes fabricacions de gitons i vals estaven destinades a usos ben diversos, com ara: substituir i complementar la moneda menuda oficial; controlar el treball, les consumicions, les mercaderies o el temps de les persones pertanyents a un col·lectiu determinat; establir un compromís de compra o de despesa cooperativa; facilitar el joc dins de societats lúdiques o recreatives; fer funcionar mecanismes o màquines expenedores; o fer publicitat de productes, establiments i espectacles.

Aquest volum, que du per títol Gitons publicitaris a Catalunya (1850-1939), cataloga per primer cop les emissions de gitons fabricats per a fer publicitat de productes, establiments i espectacles a la Catalunya dels segles XIX i XX. el catàleg principal inclou fins a 128 gitons, de datació anterior a 1939, majoritàriament emesos a Barcelona durant les dues dècades immediatament posteriors a l’exposició universal de Barcelona del 1888.