Categories

Publicacions

La nostra entitat publica també llibres i monografies de la seva especialitat. Fins ara s’han editat 26 obres que corresponen a l’estudi de les monedes catalanes des de l’antiguitat a l’edat moderna.

Així tenim obres que tracten de les dracmes ibèriques o de les monedes emporitanes dels segles V-IV a.C., d’altres que analitzen la moneda catalana en el període carolingi i comtal, o bé que s’endinsen en l’estudi del florí català ja en els segles XIV-XV o en el de la moneda catalana local s. XIII-XVIII. També s’han editat obres de caràcter més general, com és ara el que recull l’obra esparsa de Joaquim Botet i Sisó, o bé obres que comprenen l’estudi sistemàtic de les emissions d’una localitat o zona geogràfica a totes les èpoques. En aquest sentit és exemplar el llibre Les monedes de Tarragona.

 

Acta Numismàtica

•  Col·lecció «Complements d’Acta Numismàtica»

Història monetària catalana

Col·lecció «Medallistes catalans»

Publicacions singulars