Categories

Col·lecció «Complements d’Acta Numismàtica»

  •  III Simposi Numismàtic de Barcelona. 1986
  •  Villaronga, L. Monedes de plata emporitanes dels segles V-IV aC. 1997
  • Villaronga, L. Les dracmes ibèriques i llurs divisors. 1998
  • Crusafont, M. Pesals monetris de la Corona catalano aragonesa. 1999
  • Villaronga, L. Les monedes de plata d’Emporion, Rhode i les seves imitacions. 2000
  • Llorens, M. M.; Aguilué, X. Ilercavonica-Dertosa i les seves encunyacions monetàries. 2001
  • Villaronga, L. Les dracmes emporitanes de principi del segle II aC. 2002
  • Villaronga, L. La plata emporitana. De la segona guerra púnica, final del segle III aC. 2003
  • Ripoll, Maria Eug[enia. La Seca o Casa de la Moneda de Barcelona. 2008
  • Carradice, Ian< Sanahuja, Xavier< Benages, Jaume. Les monedes de Vespasi[a de la Tarraconensis. 2010