SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer-març 2021

Edició XXVa: "El diàleg"

Setembre de 2021

Seminari Filosofia en clau de gènere

El seminari de pensament feminista vol satisfer la necessitat de fer filosofia en clau de gènere des de dues perspectives: abordar autores cabdals dels segles XX i XXI (tals com Beauvoir, Arendt o Braidotti) per repensar-les i fer genealogia; i obrir la reflexió a l’heterodòxia per donar veu a l’altre, per pensar des dels marges i la interseccionalitat (amb ajuda de Butler, Muraro, Preciado i altres).

Es planteja com un grup de treball a partir de la lectura en profunditat de textos escollits per a cada sessió (a consensuar en cada curs). S’adreça a totes les sòcies i socis (i alguns convidats externs), però el nombre de participants és limitat: la dinàmica permet un màxim de 15 participants (sumant presencials i online). La periodicitat serà mensual: primer dimarts de cada mes, de 18 a 20h.

Dimarts 5 d’octubre us esperem al Seminari A de les oficines de l’IEC (Carrer del Carme, 47) a les 18h per tal de celebrar una primera trobada que serà constitutiva, és a dir, on tota persona interessada podrà fer aportacions prèvies al tancament del curs i on es decidiran les lectures a treballar i altres qüestions. Si algú està interessat però no pot anar en persona cal que ens ho digui i facilitarem un enllaç per tal que hi pugui participar virtualment.

Tothom que estigui interessat pot escriure a l’Emília Olivé (eov43@telefonica.net) i passarà a formar part d’una llista de correu on s’enviarà tota la informació del seminari.

Assemblea general de socis

Dia i hora: 27 de setembre de 2021, a les 18 hores en primera convocatòria, i a les 18.30 hores en segona.

Lloc: Format virtual (per accedir a l’enllaç per la connexió, cal escriure un correu electrònic a la secretaria de la societat: scf@iec.cat)

Ordre del dia :

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior

2.- Informe del tresorer i aprovació, si escau, de l’estat de comptes i del pressupost per al 2022.

3.- Informe del secretari i aprovació, si escau, de l’ingrés de nous socis.

4.- Informe del president

5.- Precs i preguntes

Sessions del Grup de Filosofia Personalista curs 2021-2022

Per aquest curs, el Grup de Filosofia Personalista proposa:

Any 2021:

29 de setembre: Sessió inaugural del curs 2021/2022, conjuntament amb l’IEMC, sobre el tema: «La resistència a un món deshumanitzat: Homenatge a la figura d’Arcadi Oliveres»Tindrà lloc a la Facultat de Filosofia de Catalunya, al carrer Diputació,231, a les 19 hores.

28 d’octubre: Lectura i estudi del llibre de Lluís Cuèllar «El hombre y la verdad».

2 de desembre: Lectura i estudi del llibre de Lluís Cuèllar «El hombre y la verdad».

Any 2022:

Continua la lectura i estudi del llibre de Lluís Cuèllar «El hombre y la verdad».

Les sessions tindran lloc els dies següents:

27 de gener

10 de març

21 d’abril

2 de juny

La sessió del 29 de setembre, tal i com hem comentat, tindrà lloc a la Facultat de Filosofia de Catalunya. La resta de sessions seran a través de la plataforma ZOOM, a les 19 hores (us farem arribar l’enllaç uns dies abans).

Per qualsevol consulta, us podeu adreçar a Albert Llorca, coordinador del Grup de Filosofia Personalista (albert.llorca.arimany@gmail.com).