VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

II Col·loquis de Vic

2. La Llei. Vic (Osona), 9 i 10 d’octubre de 1997

 

1.- Nocions de Llei
2.- Aspectes racionals i socials de les legislacions
3.- La Llei, entre la raó i les cultures

Calendari

-Dijous, 9 d’octubre de 1997:

10h. Recepció i lliurament de la documentació

11h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col•loquis de Vic. 1. La Ciutat

11,30h. “Llei i Legalitat”, ponència del Dr. Ramon Valls Plana

15,30h. Primer àmbit: “Nocions de llei”
“Llei pràctica i esquematització (de Kant a Fichte) ”, ponència del Dr. Salvi Turró

16-19h. Lectura de comunicacions:

 • Sr. Francesc Fortuny: “La llei de llibertat perfecta”
 • Sr. Agustí Boades: “La llei i Sant Francesc”
 • Sr. Andreu Grau: “Llei, obediència i llibertat (s. XIII-XVI)”
 • Sr. Bartomeu Forteza: “Llei, raó i llenguatge en Hobbes”
 • Sr. Ignasi Roviró: “Les regles de l’art en l’Estètica de Hegel”

-Divendres,10 d’octubre de 1997:

9,30-11,30h. Lectura de comunicacions. Segon àmbit: “Aspectes racionals i socials de les legislacions”

 • Sr. Pere Gordi: “Llei i territori”
 • Sr. Josep M. Garcia Picola: “L’aplicació de les mesures alternatives al nou codi penal”
 • Sr. Miquel Macià: “La llei davant internet”
 • Sr. Joan López: “Llei i Serveis Socials”
 • Sr. Ramon Rial: “La LOGSE”
 • Sr. Joan Monràs: “La formalització de les normes”
 • Sra. Bruguers Jardí i Rolf Gaser: “La traducció de la llei”

12-13,30h. “Llei i Regla ”, ponència del Dr. Dídac Ramírez

16-17,30h. Lectura de comunicacions. Tercer àmbit: “La llei: entre la raó i les cultures”

 • President: Dr. Salvi Turró (Universitat de Barcelona)
 • Secretari: Dr. Andreu Grau (Societat Catalana de Filosofia)
 • Sr. Antoni Bosch Veciana “Llei i desobediència a l’Antígona de Sófocles”
 • Sra. Beatriz Bossi: “Los griegos y la ley”
 • Sr. Xavier Ibáñez: “L’entremig i la llei”
 • Sr. Lluís Salvador: “Llei i situació real. Exposició crítica a l’antiil·lustració en les formes de la modernitat”
 • Sr. Manfred Díez: “Les capacitats de l’ànima i la història política en Rousseau i Kant”
 • Sr. Sergi Mas: “Filosofia i llei”

18-19h. “Llei i cultura ”, a càrrec del Dr. Jordi Sales

19h. Acte de cloenda a càrrec del president del Consell Comarcal d’Osona, Sr. Ramon Vall