VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

V Col·loquis de Vic

5. La política. Vic (Osona), 5 i 6 d’octubre de 2000

 

1.- Els orígens de la política
2.- La formació de la tradició política
3.- La política com a exercici

Calendari

-Dijous, 5 d’octubre de 2000

12,30h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col·loquis de Vic. 4. La Història (actes dels Col·loquis de Vic del 1999)
13 h. Lliçó d’obertura a càrrec de l’Il·lustríssim professor Antoni Truyol i Serra

16 h. Primer àmbit: “L’origen de la política”
Ponència del professor Josep Monserrat (URL)

Col·loqui i comunicacions:

 • Sr. Xavier Ibáñez (SCF): “L’alternativa entre filosofia política i teologia política”
 • Sr. Antoni Bosch Veciana (URL): “La sunousiva socràtica i la vida política”
 • Dr. Jordi Sales (UB): «Més polític que les abelles»
 • Sr. Jordi Galí: «De la renaixença a la Generalitat. Exemple recent del pas d’una societat prepolítica a una societa política»
 • Dr. Carles Llinàs: “Qüestió de la formalitat del concepte del polític de Carl Schmitt”

19 h. Lliçó de l’Il·lm. Sr. Joan Carrera, bisbe auxiliar de Barcelona: “Església i política”

-Divendres, 6 d’octubre de 2000

9,30h. Segon àmbit, “La formació de la tradició política”
Ponència del Prof. Bartomeu Forteza (URL)

 • Dr. Agustí Boadas (URL): “Utopistes, realistes i jusnaturalistes: una anàlisi filosòfica de la seva repercussió política”
 • Dr. Francesc Fortuny (UB): “Els universals i la política”
 • Dr. Noeli Rossato (SCF): “Joaquín de Fiore i la política”
 • Dr. Andreu Grau (SCF): “Moviments creatius de l’edat mitjana i del renaixement i la política”
 • Sr. Manuel Satué Silué: “Govern i jurisprudència en Adam Smith (1723-1790)”
 • Sr. Ramon Muns (SCF): “Tres conceptes bàsics en la filosofia política d’Albert Camus”
 • Sr. Manel Canals i Surís (SCF): “Assumpció personalista del sòcio-polític i nou ordre mundial”
 • Sr. Ferran Margarit Feliz: “La política com a exercici”

15,30h. Tercer àmbit, “La política com a exercici”

Ponència del Sr. Heribert Barrera

 • Just Palma (CIU): “Experiència política”
 • Joan Lagunes (Iniciativa-Verds):” La política possible: una reflexió”
 • Albert Espona: “Praxi política i legitimitat democràtica”
 • Lluïsa Carbonell (UB): “La credibilitat dels polítics”
 • Ronald Puppo (UV): “El futbol americà com a símbol de la política d’expansió dels EUA”
 • Dídac Ramírez (UB): “La política com a professió”
 • Ramon Senmartí: “La globalització de la política: avantatges i perills”
 • Conrad Vilanou (UB): “Política vol dir pedagogia”

19 h. “La ciutat de les persones”, cloenda a càrrec del Sr. Ramon Espadaler, Director General d’Administració Local