VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

VI Col·loquis de Vic

6. El Dret. Vic (Osona), 4 i 5 d’octubre de 2001

 

1.- Els fonaments del Dret.
2.- La pràctica del Dret: aspectes sociològics
3.- La pràctica del Dret: aspectes professionals

Calendari

-Dijous, 4 d’octubre del 2001

16h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col·loquis de Vic. 5. La Política (actes dels Col·loquis de Vic del 2000)

Primer àmbit: “Fonaments del Dret”

16,30h. Ponència del professor Philippe Bénéton: “Sur les impasses du positivisme juridique”

Col·loqui i comunicacions:

Sr. Xavier Ibáñez (SCF)

  • Dr. Andreu Grau: «Sant Ramon de Penyafort i el dret»
  • Dr. Agustí Boadas: «Sobre les arrels renaixentistes del dret internacional»
  • Sra. Marta Nebot Querol: “Fonamenta Fichte el dret internacional?”
  • Sr. Manuel Satué: “El dret en el pensament lliberal anglès”
  • Sr. Albert Espona: “Dret i estats de dret en el context de la globalització”

-Divendres, 5 d’octubre del 2001

9,30h. Segon àmbit, “La pràctica del Dret: aspectes sociològics”
Ponència del professor Pompeu Casanoves (UPF): “Models: xarxes i pautes de conducta en el dret contemporani”

Col·loqui i comunicacions:

  • Dr. Jordi Sales (UB)
  • Dr. Josep Monserrat
  • Dr. Ignasi Roviró: “L’estètica del secret: l’enquesta 12/03/38”
  • Sr. Xavier Roviró: “El dret i la cultura popular”
  • Dra. Carme Merchan: “Maria i els seus recursos (o quan el dret està tort)”

13 h. Lliçó de la professora Encarna Roca: “El Dret com a signe d’identitat cultural”

16 h. Tercer àmbit, “La pràctica del Dret: aspectes professionals”
Ponència del professor Miquel Roca i Junyent

Col·loqui i comunicacions.

19 h. Lliçó de cloenda a càrrec del Sr. Ricard Torrents, Rector de la Universitat de Vic