VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Presentació de llibre i de la Secció de Filosofia Catalana

Data: 3 de desembre del 2001

Lloc: Institut d’Estudis Catalans

Presentació del llibre Filosofia del segle XX a Catalunya: mirada retrospectiva. Presentació en pdf
El llibre va ser presentat conjuntament amb la nova secció de filosofia catalana de la Societat Catalana de Filosofia.