Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer-març 2021

Edició XXVa: "El diàleg"

Setembre de 2021

Presentació de llibre i de la Secció de Filosofia Catalana

Data: 3 de desembre del 2001

Lloc: Institut d’Estudis Catalans

Presentació del llibre Filosofia del segle XX a Catalunya: mirada retrospectiva. Presentació en pdf
El llibre va ser presentat conjuntament amb la nova secció de filosofia catalana de la Societat Catalana de Filosofia.