VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic · La Pobresa

Octubre de 2023

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març de 2021

VIII Col·loquis de Vic

8. La natura. Vic (Osona), 2 i 3 d’octubre de 2003

 

1.- Natura i filosofia
2.- Natura, ciència i art
3.- La natura en la pràctica professional

Calendari

-Dijous, 2 d’octubre de 2003

16h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col·loquis de Vic. 7. La poesia (actes dels Col·loquis de Vic del 2002)

Lliçó d’obertura a càrrec del Dr. David Serrat (UVic): “Natura i home”

Primer àmbit: “Natura i filosofia”

Ponència del Dr. Antoni Prevosti (UB): “Natura i filosofia”

Col·loqui

Intervencions de:

  • Antoni Bosch Veciana (URL): El fragment 123 d’Heraclit: «Physis kryptesthai philei»
  • Xavier Ibáñez Puig (SCF): “La natura teodoriana”
  • Jordi Sales Coderch (UB): “Ontologia del Jardí”
  • Àlex Verdés i Ribas (SCF): “Memòria i oblit del ser ¿avui?”

-Divendres, 3 d’octubre de 2003

9,30h. Segon àmbit, “Natura, ciències i art”

Ponència del Dr. Joan Francesc Mira: Natura i poesia

Col·loqui

11h. Intervencions de:

  • Agustí Boadas (URL): “Antiecologia franciscana”
  • Ramon Muns: “Natura desnaturata”
  • Conrad Vilanou: “El deixant del naturalisme pedagògic”
  • Ignasi Boada Sanmartín (ISCRV): “Natura i voluntat de poder”
  • Carme Merchán (SCF): “Figuracions de la natura en alguns poemes (contemporanis)”
  • Marta Poblet (UAB): “L’aigua del temps que vius: prevenció i gestió dels conflictes hídrics”

16,30h. Tercer àmbit, “La natura en l’àmbit professional”

Taula rodona amb el Sr. Pedro Royo, la Sra. Mònica Ros i el Sr. Enric Vilaregut, presentada i moderada pel Dr. Enric Castellnou

18,30h. Acte de cloenda. Il·lm. Sr. Jacint Codina, alcalde de Vic, Hble. Sr. Ramon Espadaler, conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i Il·lm. Sr. Jaume Mas, president del Consell Comarcal d’Osona