Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer-març 2021

Edició XXVa: "El diàleg"

Setembre de 2021

I Jornada Científica «Història Intel·lectual i Filosofia»

Amb aquesta jornada científica es tracta de fer, amb tota la gamma de matisos del terme, història intel·lectual i del pensament. En el segle XX aquest espai ha rebut, segons les distintes tradicions i llengües, denominacions diverses: història de les idees,  història cultural, història del pensament, sociologia de la cultura, sociologia de la ciència, etc. La llista d’autors, principalment filòsofs, antropòlegs, historiadors i sociòlegs que hi ha contribuït és molt extensa.

Cal fer notar, en primer lloc, que el que  proposem no comporta a priori cap posició metodològica específica, i, en segon lloc, que el domini o camp al qual ens referim  pot ser concebut també interdisciplinàriament com un diàleg entre les diverses branques del coneixement. En efecte, un  domini intel·lectual no té perquè implicar cap espai tancat. L’establiment d’aquest domini, que implica organització i que es  fonamenta en la nostra tradició intel·lectual, especialment la filosòfica, és, en essència, un projecte conjunt amb altres àmbits.  En aquest sentit, el terme domini intel·lectual significa, senzillament, que hi ha contacte professional, organització i diàleg  entre tots els estudiosos interessats en el tema.

Programa

Dilluns 6 d’octubre de 2003
10.00 – 10.30 Acollida i acreditació
10.30 – 1 1.00 Presentació de la Jornada
1 1.00 – 12.00 «Philosophy and Intellectual History»: bases teòriques i aplicació a la Catalunya del segle xx
Dr. Pompeu Casanovas (UAB)
12.00 – 12.30 Pausa
12.30 – 14.00 Taula rodona i sessió de treball: El projecte «Philosophy and Intellectual History»
Dr. Ramon Alcoberro (UdG),
Dra. Misericòrdia Anglès (URL),
Dr. Antoni Mora (SCF),
Dr. Ignasi Roviró (URL) i
Dr. Conrad Vilanou (UB)
17.00 – 18.00 Josep Ferrater Mora
Dr. Josep-Maria Terricabras  (UDG/IEC)
18.00 – 19.00 Joan Coromines
DR. JOAN SOLÀ (UB/IEC)
19.00 – 19.30 Pausa
19.30 – 20.30 Cloenda, sota la presidència del dr. Josep Laporte, president de l’IEC, i del sr. Lluís Brunet i Berch, president de la Fundació Caixa Sabadell:
Axiologia i ontologia de les nacions
(lliçó inaugural de la SCF, curs 2003-2004)
Dr. Ulisses Moulines (Universitat de Munic)

Data: 6 d’octubre de 2003
Lloc: l’Institut d’Estudis Catalans
Adreça electrònica: informacio@iec.cat

Direcció
DR. POMPEU CASANOVAS / DR. JOSEPMONSERRAT