Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer-març 2021

Edició XXVa: "El diàleg"

Setembre de 2021

Declaració: La presència de la filosofia a l'educació secundària i superior

La Societat Catalana de Filosofia, atesa la seva constant preocupació per la presència de la filosofia tant en l’educació secundària i superior com en la vida acadèmica en general, adreça a les autoritats competents la següent declaració:

El nou espai universitari, que la declaració de Bolonya va començar a dissenyar el 1999 i que el Ministeri d’Educació en un document-marc recent concreta, és el motiu fonamental que impulsa a la Societat Catalana de Filosofia a fer les següents consideracions:

Els diversos sistemes d’educació dels països europeus han aspirat sempre de fer de la filosofia l’espai de reflexió que justifiqui, valori i critiqui racionalment l’estat general del sistema educatiu. Aquest sistema volia expressar l’ordenació completa de la investigació sobre el saber humà en tant que humà. No és en va que l’apel·lació a filosofia ha estat rellevant en tot el teixit educatiu preuniversitari, culminant amb la reflexió i les humanitats aquell saber indispensable que tot ciutadà ha de conèixer per participar activament en la construcció del present.

Davant la nova ordenació d’aquest espai universitari cal deixar constància que la filosofia i les humanitats són la preparació indispensable perquè els futurs ciutadans visquin una vida vertaderament intel·ligent, conscient i voluntàriament autocreadora, que permeten dil·lucidar el passat i el present comú, i doten de sentit la preparació del futur. I projectant-se en el futur donen sentit al present a la llum de la història.

L’home del carrer i la filosofia defugen l’erudició en si mateixa i el mer formalisme. Formalisme i erudició no són “humanisme”. L’home del carrer i la filosofia són conscients del treball dels 2.500 anys d’experiència, i l’apliquen ara i per al futur. Aquest és el treball constant en la construcció de la humanitat de l’home.

El nou espai europeu ha de trobar els nous camins que garanteixin a la reflexió filosòfica la humanitat d’aquest treball acadèmic, seriós i rotund, en present i en clau futura, que allibera cada una de les persones i que les fa, cada dia, encara més humanes.

Barcelona, novembre de 2004