VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic · La Pobresa

Octubre de 2023

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març de 2021

Curs: «Fenomenologia de la religió a Heiddeger i a Scheler»

Curs impartit pel professor Holger Zaborowski de Friburg i organitzat pel GEF.

Data: 24 i 25 de febrer de 2005
Horari: de les 16 a les 19 hores
Lloc: Sala Font i Quer de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, Barcelona)