VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Lliçó inaugural del curs 2005-2006

«Per a una fenomenologia de l’espera» conferència a càrrec del professor de la Universitat de París-Sarbona, Prof. Nicolas Grimaldi

Data: 28 de novembre de 2005, a les 19,30 h.
Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans (C. Carme, 47)