VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

II Jornada Científica

«Filosofia i ontologies culturals. El projecte Philosophy and Catalan Intellectual History»

El dia 22 de desembre de 2005

Carta de presentació

Notícia de premsa [pdf] [enllaç]