VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Seminari «Els arguments dels clàssics I»

Seminari de Formació de Professorat «Els arguments dels clàssics I»

Data: de gener a maig de 2006
Horari: de les 18 a les 21 hores
Lloc: a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme, 47; Barcelona)