VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Acte acadèmic d'investidura

Acte acadèmic d’investidura del doctor Giovanni Reale, filòsof i professor de la Facultat de Filosofia de la Università Vita-Salute San Raffaele de Milà, com a doctor Honoris Causa de la Universitat Ramon Llull.

Data: 24 de febrer de 2006 a les 12 h.
Lloc: Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona (C. Diputació, 231. Barcelona).