VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic · La Pobresa

Octubre de 2023

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març de 2021

Sessió de recepció del membre numerari «Gabriel Amengual i Coll»

Data: dilluns dia 23 d’octubre de 2006, a les 16.30 hores
Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’Institut

El president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans, Il·lm. Sr. Joan Vilà-Valentí, té l’honor de convidar-vos a la sessió de recepció del membre numerari de la Secció Il·lm. Sr. Gabriel Amengual i Coll.
El discurs de recepció versarà sobre Salvar l’experiència en el moment de la seva desaparició. L’experiència en el pensament de Walter Benjamin.
Li respondrà l’Il·lm. Sr. Pere Lluís Font, Barcelona, octubre  membre emèrit de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.