VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic · La Pobresa

Octubre de 2023

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març de 2021

Reflexions entorn l'obra de Gabriel Marcel

El curs 2006/2007 fou destinat a la lectura i reflexió de les principals obres de Gabriel Marcel, per part, respectivament, dels membres del grup, en funció dels temes rellevants i representatius de la filosofia marceliana. Tota persona interessada en el tema, pot posar-se en contacte amb el coordinador del grup. Les sessions es realitzaran els dies següents: 26 d’octubre, 21 de desembre, 25 de gener, 1 de març i 12 d’abril.