VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic · La Pobresa

Octubre de 2023

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març de 2021

Seminari «Els arguments dels clàssics II»

Seminari de Formació de Professorat «Els arguments dels clàssics II»

Data: de novembre de 2006 a maig de 2007
Horari: de les 18 a les 21 hores
Lloc: a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (C. Carme, 47; Barcelona)

Programa