VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic · La Pobresa

Octubre de 2023

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març de 2021

Sociedad ibérica de Filosofía Griega

Sessió de treball

Data: 24 de novembre de 2006
Lloc: Institut d’Estudis Catalans