VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Curs de formació «Interpretació de la ment en l'Edat Mitjana»

Data: de març de 2007 al juny de 2007
Lloc: a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (C. Carme, 47, Barcelona)