VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Interpretació de la ment en l’Edat Mitjana

Curs de 30 hores: «Interpretació de la ment en l’Edat Mitjana»
Període: març-juny de 2007