VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

«Presència de l'obra de Maquiavel a Espanya en els segles XVI i XVII»

Conferència a càrrec d’Helena Puigdomènech i Forcada
Data i hora: 17 de setembre a les 19:00 h.
Lloc: Sala Turró (Reial Acadèmia de Medicina, davant de l’IEC)

Helena Puigdomènech i Forcada és professora de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona. S’ha especialitzat en l’estudi de la literatura italiana. Ha prologat i enriquit amb notes i bibliografia moltes traduccions d’obres de Maquiavel a Espanya com “El Príncep” i “L’art de la guerra”. Ha estudiat la presència de l’obra de Maquiavel a Espanya en les seves primeres traduccions, edicions i presència en les biblioteques espanyoles. Ha impartit classes a la Universitat de Bergamo i, darrerament, ha estudiat amb Maria Siguan, la literatura romàntica espanyola de finals del segle XIX.