VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Lluís Alegret i Biosca. Dol i agraïment

El dia 19 de setembre de 2007 ens ha deixat el nostre amic Lluís, degut a una greu malaltia. La seva disposició al treball intel·lectual i el seu afany emprenedor i participatiu en diverses institucions filosòfiques i culturals del nostre país avalen un tarannà comunicatiu i inquisitiu que enalteixen l’àmbit d’aquells qui estimem la filosofia.
El Grup de Filosofia Personalista de la Societat Catalana de Filosofia, en les activitats del qual participava en Lluís com a membre actiu, expressa el condol més sentit per la seva pèrdua.
Descansi en pau el nostre amic.
En nom del Grup de Filosofia Personalista,
Albert Llorca