VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Presentació de llibres

La Societat Catalana de Filosofia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, i Barcelonesa d’Edicions us conviden a la presentació dels nous llibres de la col—·lecció Akademia.

A. Bosch-Veciana & Josep Monserrat (eds), Philosophy and Dialogue. Studies in Plato’s Dialogues, (amb estudis de B. Bossi, F. J. Gonzalez, X. Ibáñez, G. Luri, M. Narci, T. Robinson, L. Rossetti, Jordi Sales i F. Trabattoni)

X. Ibáñez Puig, Lectura del Teetet de Plató. Saviesa i Prudència en el tribunal del saber.

L’acte tindrà lloc a la Llibreria La Central c/ Mallorca, 237 (Barcelona) el dimarts 16 d’octubre de 2007 a les 20:00.