VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

«Sobre la posibilidad de una fundamentación de los fines últimos de la humanidad en la fenomenologia de Husserl»

Conferència a càrrec del Dr. Francisco Conde Soto, becari de la Fundación Caixa Galicia 2007/2008

Data: 21 de desembre de 2007
Hora: 16.30h
Lloc: sala B dels locals de l’Institut d’Estudis Catalans al c. Maria Aurèlia Capmany, 14