VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic · La Pobresa

Octubre de 2023

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març de 2021

Curs «Ment i interpretació: interpretacions de la ment des de l'antiguitat a la postmodernitat»

Aquest curs és organitzat per la Secció de Filosofia Medieval de la Societat Catalana de Filosofia i la Societat de Filòsofs Vius

Durada: 30 h
Dates: els dimecres des del 9 d’abril al 4 de juny de 2008
Hora: de les 18.00h a les 22.00h
Lloc: Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona

Per a la inscripció adreceu-vos a la Secretaria de la Societat Catalana de Filosofia de l’Institut d’Estudis Catalans.

En acabar el curs, es lliurarà un certificat d’assistència de 30 hores a totes les persones que ho hagin sol·licitat prèviament en el moment de la matrícula. Se sol·licitarà la convalidació com a curs de formació del professorat d’educació secundària.

Programa

Calendari de sessions
Dimecres 9 d’abril de 2008
18.00h-19.00h Luis Brewlow “Raó comuna i raó divina. LÓGOS i NOÛS en la filosofia antiga”
19.00h-20.00h Francesc Forn “Kant i la ciència cognitiva”
20.00h-21.00h Grups de treball
21.00h-22.00h Debat

Dimecres 16 d’abril de 2008
18.00h-19.00h Joan Almirall “La filosofia del NOÛS”
19.00h-20.00h Andreu Grau “El moviment de l’ànima en Escot Eriúgena”
20.00h-21.00h Grups de treball
21.00h-22.00h Debat

Dimecres 30 d’abril de 2008
18.00h-19.00h Andreu Grau “Ànima i ment. De la Baixa Edat Mitjana a la Modernitat”
19.00h-20.00h Rayda Guzmán “Joc i raó. L’hermenèutica filosòfica de H G. Gadamer”
20.00h-21.00h Grups de treball
21.00h-22.00h Debat
Dimecres 7 de maig de 2008
18.00h-19.00h Francisco Tauste “El Liber XXIV Philosophorum des de la interpretació del concepte de
ment a la filosofia del segle XIIè”
19.00h-20.00h Ignasi Roviró “Filosofies de la ment a J. P. Sartre”
20.00h-21.00h Grups de treball
21.00h-22.00h Debat

Dimecres 14 de maig de 2008
18.00h-19.00h Miguel Candel “Mens mensura (Una concepció relacional de la ment en l’Idiota de ment
de Nicolàs de Cusa)”
19.00h-20.00h Domingo Cabezas “Jo sóc? Una anàlisi del jo des de la filosofia de Hume”
20.00h-21.00h Grups de treball
21.00h-22.00h Debat

Dimecres 21 de maig de 2008
18.00h-19.00h Montse Crespín “L’Escola de Kyoto. interpretacions sobre la persona”
19.00h-20.00h Maria Santos “Les persones de Pessoa”
20.00h-21.00h Grups de treball
21.00h-22.00h Debat

Dimecres 28 de maig de 2008
18.00h-19.00h Francisco Tauste “Fortuna posterior del Liber XXIV Philosophorum. El tema de Déu com
a esfera infinita. John de Salisbury i Alain de Lille”
19.00h-20.00h Laura Llevadot “Haecceitas. la teoria de la individuació de Duns Escot a Deleuze”
20.00h-21.00h Grups de treball
21.00h-22.00h Debat

Dimecres 4 de juny de 2008
18.00h-20.00h Conferència de cloenda